top of page

Om oss

Stål är hårt men kan till fördel formas till det mjuka njutbara.

Kollage.jpg

Bingers Mekan AB

Bingers Mekan AB är en smides- och mekanisk verkstad belägen i Visby. Bingers Mekan AB står för engagemang, flexibilitet och kvalitet.


Vi är certifierade enligt SS EN1090-2 och gäller för bärverksdelar i stål som tillverkas i vår verkstad. Produkterna måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Tillverkaren måste vara certifierad mot standarden för att kunna deklarera och märka produkterna.


Bingers Mekan AB har bl.a. byggnadssmide som specialitet. Verksamheten omfattar service och industriunderhåll, viss projektering,  tillverkning och montering av stålkonstruktioner, byggnadssmide samt skärande bearbetning.

 

Vi utför även alla sorters smidesarbeten och reparationer för privatkunder och lantbruk. För att våra kunder skall få bästa möjliga resultat av sina beställningar tillämpar och arbetar vi enligt väl förtrogna tekniker och metoder. Vår maskinpark och vårt arbetsområde tillåter produktion inom såväl fin som tung mekanik.

För att läsa mer om oss och vår interaktiva broschyr 

Engagemang

 • Din önskan är vår stora utmaning.

Flexibilitet

 • Vi anpassar oss efter dina önskemål och visioner.

Kvalitet

 • Vårt motto är alltid en nöjd kund.

Vårt Hållbarhetsarbete

 • För oss är hållbarhet människan i fokus och det är vårt viktigaste verktyg vi har. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
   

 • Att investera i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.
   

 • Vi vet att det lönar sig att arbeta strategiskt med hållbarhet, för både miljö och verksamhet. Dessutom ser vi det som en självklarhet att göra det vi kan för att bidra till ett bättre samhälle. 
   

 • Att arbeta aktivt på arbetsplatsen genom att hela tiden förbättra och investera i vår närmiljö bidrar inte bara till friskare människor utan vi investerar även i vår framtida miljö.

bottom of page