Välkommen till Bingers Mekan!

Bingers Mekan AB är en smides- och mekanisk verkstad belägen i Visby. Bingers Mekan AB står för engagemang, flexibilitet och kvalitet.

Bingers Mekan AB har bl.a. byggnadssmide som specialitet. Verksamheten omfattar service och industriunderhåll, projektering,  tillverkning och montering av stålkonstruktioner, byggnadssmide samt skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning och slipning. För att våra kunder skall få bästa möjliga resultat av sina beställningar tillämpar och arbetar vi enligt väl förtrogna tekniker och metoder. Vår maskinpark och vårt arbetsområde tillåter produktion inom såväl fin som tung mekanik.

Affärsmotto:
Resurser och kompetens grundade på kunskap och erfarenhet!