Svarvarverkstad

Maskiner för skärande bearbetning såsom svarvar, fräsar, slip- och borrmaskiner etc. Största diameter för svarvämne är 110 cm.