Vi som jobbar på kontoret

Organisation - ledning och administration

Michael Jansson

Verkställande Direktör
0498-20 56 70  
0704-47 56 70

Anna-Lena Andersson

Fakturering, löner m m
0498-20 56 66

Jörgen Olofsson

Produktion, konstruktion
0498-20 56 63
0706-87 87 21

Niklas Boman

Verkstad, produktion, konstruktion
0498-20 56 72
0704-47 57 70

Sven-Anders Hafdelin

Produktion, konstruktion
0498-20 56 67
0705-21 04 44