Koncernförhållanden

TEG AB är koncernens moderbolag.

Övriga bolag i koncernen är:

Gotlands Bilfrakt AB som utför transporter mellan Gotland och fastlandet samt lokalt på Gotland i samarbete med Schenker.

Translast Transport AB verksamhet omfattar transporter (huvudsakligen olja och avfall), lyft med mobilkranar och tunggodshantering.
Del av transportverksamheten bedrivs i samarbete med Gotlands Åkericentral AB.

Gotlands Åkericentral AB som har fyra affärsområden:
- transporter, ca 115 lastbilar
- anläggningsentreprenader, ca 75 tunga maskiner
- anläggningsmaterial, grus, sand, jord och kalkstensflis
- återvinning av betong- och schaktmassor